top of page

Floorplan

เรามีพื้นที่ให้เช่าทั้งหมด รวมกว่า 700 ตรม.

- First Floor พื้นที่ชั้นล่าง 

- Second Floor พื้นที่บริเวณบ้านชั้นบน 

- Light Studio พื้นที่โถงสตูดิโอ 

bottom of page